Pensijos kaupimas

Lietuvos gyventojai ir unijų nariai gali užsisakyti II pakopos pensijų kaupimo paslaugas ir Lietuvos centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose. Šią paslaugą mūsų unijos teikia bendradarbiaudamos su „INVL Asset Management“.
„INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo investavimo riziką mažindama pagal rekomenduojamą fondo dalyvių amžių, taip suteikdama galimybes ilguoju laikotarpiu maksimaliai auginti kaupiamą turtą bei apsaugoti sukauptas investicijas.

Šiuo metu II pakopos pensijos kaupimą galite užsisakyti Grinkiškio kredito unijoje, Panevėžio kredito unijoje bei kredito unijoje „Prienų taupa“. Pensijos fondą šiose unijose gali pasirinkti visi Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos!

Kuo skiriasi I ir II pensijos kaupimo pakopa?

I pakopos pensija – „Sodros“ mokama pensija, kai surinkti pinigai paskirstomi dabartiniams pensininkams.

II pakopos pensija – „Sodros“ ir pensijų fondų dalyvių lėšomis finansuojama pensija, kurią Lietuvos piliečiai gali savanoriškai kaupti tam skirtuose pensijų fonduose.

Pensijų kaupimo II pakopoje nauda:

 • Investicija į ateitį: sulaukę pensijos, ją gausite iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir II pakopos pensijų fondo.
 • Patogu: į asmeninę pensijų sąskaitą Jums patiems pervesti lėšų nereikia – tuo pasirūpins „Sodra“. Be to, jūsų pensijų fondo sąskaitoje kaupiamos lėšos visą kaupimo laikotarpį bus investuojamos, net ir nustojus mokėti draudimo įmokas (jei netektumėte darbo, ligos atveju ar dėl kitų priežasčių). Vėl pradėjus dirbti ir gauti draudžiamųjų pajamų, „Sodros“ įmokos bus toliau pervedamos į II pakopos pensijų fondą.
 • Skirta tik Jums: į pensijų fondą mokamos lėšos bus skirtos būtent Jūsų senatvės pensijai, o ne skirstomos kitų gyventojų pensijoms ir pašalpoms.
 • Ilgalaikiška: sąskaitoje sukauptą pensijų turtą, priešingai nei „Sodros“ pensijos atveju, galės perimti ir Jūsų paveldėtojai.
 • Prisideda ir valstybė: nuo 2014 m. sausio 1 d. vienam iš tėvų, gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą ir auginančiam vaiką iki 3 metų, į pensijų fondą bus pervedama 2 proc. už praeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki 3 metų.

Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą rasite www.pensijusistema.lt; www.sodra.lt; www.lb.lt arba užsukę į savo kredito uniją.

Patariame pensijų fondą rinktis itin kruopščiai, atidžiai perskaitykite pensijų fondo taisykles, atkreipkite dėmesį į su investicijomis susijusias rizikas.

Svarbu žinoti sudarantiems naują sutartį

 • Pensijų fondų lėšos yra investuojamos, vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija.
 • Dalyvaudami pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius.
 • II pakopos pensijų fondams taikomi pensijų įmokų, turto valdymo mokesčiai.
 • Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje „Sodros” senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka.
 • II pakopos pensijos kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo tokios sutarties sudarymo apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.
 • Kaupiant pensijų fonduose, investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Kadangi pensijų fondo vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.
 • Likus septyneriems metams ir mažiau iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą.
 • Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti www.pensijusistema.lt; www.sodra.lt; www.lb.lt.

Kaip atsiimti sukauptas lėšas iš II pakopos pensijų fondų?

 • Sukauptą pensijų fonde turtą galėsite atsiimti sulaukę teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus arba įgiję teisę į išankstinę pensiją.
 • Pensijų išmoka gali būti išmokėta vienu kartu (vienkartinė pensijų išmoka), dalimis (periodinė pensijų išmoka) ar įsigyjant pensijų anuitetą draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimo veiklą.
 • Pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžio lentelę, kuri sudaroma Lietuvos banko nustatyta tvarka, pensinio amžiaus (63 metų ir 4 mėnesių) vyrui prievolė įsigyti pensijų anuitetą atsiranda sukaupus 11 750 EUR sumą, o pensinio amžiaus (61 metų ir 8 mėnesių) moteriai – 12 566 EUR sumą.
 • Daugiau informacijos apie pensijų išmokas galite rasti čia.